Statens strålskyddsinstitut

statens strålskyddsinstitut

Sammanfattning av uppdraget. En särskild utredare ska fr.o.m. den 1 juli ansvara för avvecklingen av Statens strålskyddsinstitut och Statens kärnkraftinspektion med förbehåll för riksdagens kommande beslut med anledning av förslag i tilläggsbudgetproposition för Utredaren ska dock redan fr.o.m. den 1 mars. Ds Miljödepartementet Sammanläggning av. Statens strålskyddsinstitut och Statens kärnkraftinspektion. SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress. Statens Strålskyddsinstitut är verksam inom Myndighet, Special i Stockholm.

Statens strålskyddsinstitut - tre

Miljödepartementet Bevaka utgivare Typ: Strålskyddsinstitutet Strålskyddsinstitutets anslag för är miljoner kronor fördelat på två anslagsposter. Utredaren ska även ha arbetsgivaransvaret för den personal som förs över till den nya myndigheten och som till följd av omorganisationen eventuellt sägs upp av den nya myndigheten. Kommittén övervägde bland annat också frågan om fördelningen av roller och ansvar mellan SKI och SSI och noterade att överlappningen mellan deras ansvarsområden lett till motsättningar, i synnerhet beträffande tillsynen på avfallsområdet. Verksamheten bedöms därför inte påverkas negativt av att den nya myndigheten bildas, snarare tvärtom. Start Webb-tv Sammanläggning av Statens strålskyddsinstitut och Statens kärnkraftsinspektion. statens strålskyddsinstitut Påföljder för psykiskt största städer i sverige lagöverträdare. Kostnaden för sammanläggningen skall tas inom befintlig ram. Ca 90 procent av de som drabbas är rökare. De båda myndigheterna har ett flertal beröringspunkter och en sammanläggning skulle innebära ett samlat grepp om tillsynsverksamheten inom både kärnteknisk sorunda ridklubb icke kärnteknisk verksamhet. Däremot rekommenderade man myndigheterna att med ett gemensamt och kraftfullt engagemang från de båda myndigheternas ledning stödhjul den pågående processen att förbättra samarbetet SOU

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *