Lss lagen

lss lagen

LSS är tänkt att ge funktionshindrade bra levnadsvillkor genom samordnat stöd under en längre tid. Inledande bestämmelser. 1 § Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer 1. med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, 2. med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, ersatte omsorgslagen och innebar en utvidgning av denna. LSS kompletterar socialtjänstlagen samt hälso- och sjukvårdslagen och skall försäkra att särskilt behövande får det stöd i det dagliga livet som krävs, för att kunna uppleva samma människovärde.

Lss lagen - det

Bestämmelsen ska dock tillämpas vid omprövning av sådana ärenden efter ikraftträdandet. När avgiftens storlek fastställs ska det särskilt beaktas hur lång tid dröjsmålet har pågått och hur allvarligt det i övrigt kan anses vara. På så sätt får de tid för sig själva och för att kunna uträtta saker utanför hemmet. Om ett landsting och en kommun har träffat en överenskommelse enligt andra stycket , får överlåtaren lämna sådant ekonomiskt bidrag till mottagaren som motiveras av överenskommelsen. För varje beslut ska nämnden ange tidpunkten för beslutet och vilken typ av insats beslutet gäller samt kortfattat uppge skälen för dröjsmålet. Insatsens omfattning skall grundas på det beslut som gällde närmast före årsdagen. lss lagen

Lss lagen Video

Förarbetet är en hjälp att tolka lagen Den sysslomansgatan uppsala ska underrättas om sin rätt porr hub första stycket. Skriv ut ca 7 sidor Stäng. För varje beslut ska nämnden ange tidpunkten för beslutet och vilken typ av insats beslutet gäller samt kortfattat uppge skälen för dröjsmålet. Lagrumshänvisningar hit 1 23c §. Ersättningen ska betalas enligt den ersättningsnivå som bosättningskommunen tillämpar för motsvarande insatser.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *